Доброволни Здравноосигурителни Фондове

 МЦ „Младост“ има сключен договор със „Здравноосигурителна компания България Здраве“.

“ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ” АД е лицензирана компания за допълнително доброволно здравно осигуряване.

Компанията има сключени договори с над 500 лечебни заведения в цялата страна, между които е и Медицински център „Младост”, в който работят изтъкнати професионалисти в своята област.

 

Доброволно здравно осигуряване

Доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, осъществявана от лицензирани по този закон здравно – осигурителни дружества.

 Кой може да бъде осигурен

Всеки може да се самоосигури
Всеки може да осигури членове от семейството
Всеки може да осигури друго физическо лице
Работодател може да осигури своите служители
Още предлагани медицински услуги


Пакет „Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ”
Пакет „Възстановяване на разходи”
Пакет „Извънболнична медицинска помощ – Дентална медицина (Стоматология)”
Пакет „Комбинирана медицинска помощ”
Повече инфо: http://www.bgzdrave.bg