Профил на купувача

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАС ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 1 от 14.08.2014г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

01.12.2015г

Доставка на медицински изделия

3 300 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 1 от 14.08.2014г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

04.11.2015г.

Доставка на медицински изделия

6  900 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 3 от 14.08.2014г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

10.11.2015г.

Доставка на медицински изделия

803.20 лв.

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

10.11.2015г.

Доставка на медицински изделия

  938.82 лв.

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

19.11.2015г.

Доставка на медицински изделия

492.84 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №3 от 14.08.2014г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД 07.10.2015г. Доставка на медицински изделия

2056.86 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №4 от 14.08.2014г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Интернешънъл Медикъл Оптикс“ ЕООД

30.09.2015г

Доставка на медицински изделия 530.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №1 от 14.08.2014г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

17.08.2015

Доставка на медицински изделия

390.00 лв

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №1 от 14.08.2014г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

13.07.2015

Доставка на медицински изделия

1450.01

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №1 от 14.08.2014г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

05.06.2015

Доставка на медицински изделия

18600.00

Алкон България“ ЕООД

26.06.2015

Доставка на медицински изделия

2100.00

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №4 от 14.08.2014г.

 

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Интернешънъл Медикъл Оптикс“ ЕООД

27.05.2015г.

Доставка на медицински изделия

954.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ООД по обособени позиции‘‘, по договор №1 от 14.08.2014г.

 

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

07.04.2015

Доставка на медицински изделия

990,00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 1 от 14.08.2014г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

ПРЕЗ МАРТ 2015г.

Доставка на медицински изделия

0.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 2 от 14.08.2014г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

РСРЕООД

ПРЕЗ МАРТ 2015г.

Доставка на медицински изделия

0.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 3 от 14.08.2014г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

ПРЕЗ МАРТ 2015г.

Доставка на медицински изделия

0.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 4 от 14.08.2014г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Интернешънъл Медикъл Оптикс“ ЕООД

ПРЕЗ МАРТ 2015г.

Доставка на медицински изделия

0.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №1 от 14.08.2014г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

23.02.2015г.

Доставка на медицински изделия

1  450.01 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №1 от 14.08.2014г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

12.01.2015г. Доставка на медицински изделия

2160 лв.

 

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №3 от 14.08.2014г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД 26.01.2015г. Доставка на медицински изделия

2416.20 лв.

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

29.01.2015г.

Доставка на медицински изделия 2135.40 лв.

 

 

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №4 от 14.08.2014г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Интернешънъл Медикъл Оптикс“ ЕООД

29.01.2015г.

Доставка на медицински изделия 1908 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №1 от 14.08.2014г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

03.12.2014г.

Доставка на медицински изделия

7  800 лв.

Алкон България“ ЕООД

12.12.2014г.

Доставка на медицински изделия

3  840 лв.

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №3 от 14.08.2014г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

03.12.2014г.

Доставка на медицински изделия

4 674.20 лв.

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

12.12.2014г.

Доставка на медицински изделия

11 673.94 лв.

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

22.12.2014г.

Доставка на медицински изделия

1 060.54 лв.

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №4 от 14.08.2014г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Интернешънъл Медикъл Оптикс“ ЕООД

03.12.2014г.

Доставка на медицински изделия

424 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №1 от 14.08.2014г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

06.11.2014г. Доставка на медицински изделия

600 лв.

Алкон България“ ЕООД 12.11.2014 Доставка на медицински изделия 1450.01 лв.

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №2 от 14.08.2014г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

РСРЕООД 26.11.2014г. Доставка на медицински изделия 1134 лв.

 

 

 

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №3 от 14.08.2014г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД 06.11.2014г Доставка на медицински изделия

3066.22 лв.

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

12.11.2014г.

Доставка на медицински изделия 3084.78 лв.

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №4 от 14.08.2014г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Интернешънъл Медикъл Оптикс“ ЕООД

12.11.2014г.

Доставка на медицински изделия 1590 лв.
Интернешънъл Медикъл Оптикс“ ЕООД 26.11.2014г. Доставка на медицински изделия 1590 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 1 от 14.08.2014г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

17.10.2014г.

Доставка на медицински изделия

14  400 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 3 от 14.08.2014г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

23.10.2014г.

Доставка на медицински изделия

6  417.25 лв.

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

30.10.2014г.

Доставка на медицински изделия

16  183.10 лв.

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 4 от 14.08.2014г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Интернешънъл Медикъл Оптикс“ ЕООД

13.10.2014г.

Доставка на медицински изделия

2  650 лв.

СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СОБАЛ-БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас”ООД по обособени позиции“ на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП на 16.06.2014 г. от 10.00 часа ще бъдат отворени ценовите оферти.

alkon

Р Е Ш Е Н И Е

14 / 16.11.2015 г.

На основание чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки и отразените резултати в Протокол № 1 от 04.08.2015г., Протокол № 2 от 23.09.2015г. и Протокол 3 от 12.10.2015г. от заседанието на комисията, назначена със Заповед № 12 от 04.08.2015 г. на Управителя на „СОБАЛ-Бургас”ООД за провеждане на открита процедурата по ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СОБАЛ – БУРГАС” ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, обявена с решение № 10 от 06.07.2015г., публикувано в интернет на страницата на АОП под № 675909 от 06.07.2015г.

Р Е Ш И Х:

І. Обявявам резултатите от обществената поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СОБАЛ – БУРГАС” ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

1 – во място: по обособена позиция с № 1 „Алкон България”ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 2 „Алкон България”ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 3 „Алкон България”ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 4 „Алкон България”ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 5 „Алкон България”ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 6 „КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЕНЪЛ“ ООД

1 – во място: по обособена позиция с № 7 „КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЕНЪЛ“ ООД

1 – во място: по обособена позиция с № 8 „КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЕНЪЛ“ ООД

1 – во място: по обособена позиция с № 9 „КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЕНЪЛ“ ООД

  1. во място: по обособена позиция с № 10 „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД

  2. ро място: по обособена позиция с № 10 „Контакт Медикъл Интернешънъл”ООД

1 – во място: по обособена позиция с № 11 „КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЕНЪЛ“ ООД

1 – во място: по обособена позиция с № 12 „Интернешънъл медикъл оптикс” ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 13 „Интернешънъл медикъл оптикс” ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 14 „Интернешънъл медикъл оптикс” ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 15 „РСР”ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 16 „РСР”ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 17 „РСР”ЕООД

  1. во място: по обособена позиция с № 18 „РСР”ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 19 „РСР”ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 20 „ОКОЛАБ“ ЕООД

  1. во място по обособена позиция с № 21 „ОКОЛАБ” ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 22 „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

1 – во място: по обособена позиция с № 23 „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

1 – во място: по обособена позиция с № 24 „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

1 – во място: по обособена позиция с № 25„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

1 – во място: по обособена позиция с № 26 „ЮНИГЛАС“ ООД

1 – во място: по обособена позиция с № 27 „БК МЕДИКЪЛ”ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 28 „БК МЕДИКЪЛ”ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 29 „БК МЕДИКЪЛ”ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 30„БК МЕДИКЪЛ”ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 31 „БК МЕДИКЪЛ”ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 32 „БК МЕДИКЪЛ”ЕООД

1 – во място: по обособена позиция с № 33 „БК МЕДИКЪЛ”ЕООД

1– во място: по обособена позиция с № 34 „ОФТАЛАБС”ЕООД

ІІ. Определям за изпълнител по обособени позиции с номера № 1,2,3,4 и 5 следния участник:

Алкон България” ЕООД

Мотиви:

Предложените оферти отговарят на изискванията на възложителя и не надвишават осигурения финансов ресурс предвиден и одобрени с Решението за откриване на процедурата № 10 от 06.07.2015г.

ІІІ. Определям за изпълнител по обособени позиции с номера № 6,7,8,9 и 11, следния участник:

КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЕНЪЛ“ ООД

Мотиви:

Предложените оферти отговарят на изискванията на възложителя и не надвишават осигурения финансов ресурс предвиден и одобрени с Решението за откриване на процедурата № 10 от 06.07.2015г.

ІV. Определям за изпълнител по обособена позиция с номер № 10, следния участник:

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД

Мотиви:

Предложената оферта отговарт на изискванията на възложителя и не надвишава осигурения финансов ресурс предвиден и одобрени с Решението за откриване на процедурата № 10 от 06.07.2015г.

V. Определям за изпълнител по обособени позиции с номера № 12,13 и 14, следния участник:

Интернешънъл медикъл оптикс” ЕООД

Мотиви:

Предложените оферти отговарят на изискванията на възложителя и не надвишават осигурения финансов ресурс предвиден и одобрени с Решението за откриване на процедурата № 10 от 06.07.2015г.

VІ. Определям за изпълнител по обособени позиции с номера № 15, 16,17,18 и 19 следния участник:

РСР”ЕООД

Мотиви:

Предложените оферти отговарят на изискванията на възложителя и не надвишават осигурения финансов ресурс предвиден и одобрени с Решението за откриване на процедурата № 10 от 06.07.2015г.

VІІ. Определям за изпълнител по обособени позиции с номере № 20 и 21 следния участник:

ОКОЛАБ“ ЕООД

Мотиви:

Предложените оферти отговарят на изискванията на възложителя и не надвишават осигурения финансов ресурс предвиден и одобрени с Решението за откриване на процедурата № 10 от 06.07.2015г.

VІІІ. Определям за изпълнител по обособени позиции с номера №22,23,24 и 25 , следния участник:

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Мотиви:

Предложените оферти отговарят на изискванията на възложителя и не надвишават осигурения финансов ресурс предвиден и одобрени с Решението за откриване на процедурата № 10 от 06.07.2015г.

ІХ. Определям за изпълнител по обособена позиция с номер №.26, следния участник:

ЮНИГЛАС“ ООД

Мотиви:

Предложените оферти отговарят на изискванията на възложителя и не надвишават осигурения финансов ресурс предвиден и одобрени с Решението за откриване на процедурата № 10 от 06.07.2015г.

Х. Определям за изпълнител по обособени позиции с номера № 27,28,29, 30, 31, 32 и 33, следния участник:

„БК МЕДИКЪЛ”ЕООД

Мотиви:

Предложените оферти отговарят на изискванията на възложителя и не надвишават осигурения финансов ресурс предвиден и одобрени с Решението за откриване на процедурата № 10 от 06.07.2015г.

ХІ. Определям за изпълнител по обособеня позиция с номера № 34 следния участник:

ОФТАЛАБС”ЕООД

Мотиви:

Предложените оферти отговарят на изискванията на възложителя и не надвишават осигурения финансов ресурс предвиден и одобрени с Решението за откриване на процедурата № 10 от 06.07.2015г.

ХІІ. Отстранени участници в процедурата – няма.

На основание чл.73, ал.3 от Закона за обществените поръчки, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок на участниците, участвали в процедурата.

Решението може да се обжалва в 10 – дневен срок от съобщаването пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл.120 от Закона за обществените поръчки.

Д-р Николай Иванов

Управител на „СОБАЛ-БУРГАС”ООД

До Управителя

на „ОФТАЛАБС“ ООД

гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад,

бл. 47, вх. Л, ет.1, ап.177

Тел. 02 417 54 73

Относно: Решение за определяне на изпълнител по открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП, във връзка с провеждане на открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, приложено изпращаме Ви Решение № 14 от 16.11.2015г. на Управителя на „СОБАЛ-Бургас”ООД за определяне на изпълнител.

Д-р Николай Иванов

Управител на СОБАЛ Бургас ООД

До Управителя

на „ОКОЛАБ“ ЕООД

гр. София, район Подуяне,

бул. Владимир Вазов, № 9, ет.8, ап. 25

Тел. 02 444 05 99

Относно: Решение за определяне на изпълнител по открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП, във връзка с провеждане на открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, приложено изпращаме Ви Решение № 14 от 16.11.2015г. на Управителя на „СОБАЛ-Бургас”ООД за определяне на изпълнител.

Д-р Николай Иванов

Управител на СОБАЛ Бургас ООД

До Изпълнителния директор

на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД

гр. София, район Изгрев, ул.„Лъчезар Станчев“ № 5,

Софарма Бизнес Тауърс Сграда А, ет.12

Тел. 02 813 36 60

Относно: Решение за определяне на изпълнител по открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП, във връзка с провеждане на открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, приложено изпращаме Ви Решение № 14 от 16.11.2015г. на Управителя на „СОБАЛ-Бургас”ООД за определяне на изпълнител.

Д-р Николай Иванов

Управител на СОБАЛ Бургас ООД

До Управителя

на „РСР“ЕООД

гр. София, район Красно село,

ул. Виктор Григорович №3, вх.1 партер

Тел. 02 951 59 76

Относно: Решение за определяне на изпълнител по открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП, във връзка с провеждане на открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, приложено изпращаме Ви Решение № 14 от 16.11.2015г. на Управителя на „СОБАЛ-Бургас”ООД за определяне на изпълнител.

Д-р Николай Иванов

Управител на СОБАЛ Бургас ООД

До Управителя

на „БК МЕДИКАЛ“ЕООД

гр. София, район Сердика,

Сливница 141-143

Тел. 02 920 19 78

Относно: Решение за определяне на изпълнител по открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП, във връзка с провеждане на открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, приложено изпращаме Ви Решение № 14 от 16.11.2015г. на Управителя на „СОБАЛ-Бургас”ООД за определяне на изпълнител.

Д-р Николай Иванов

Управител на СОБАЛ Бургас ООД

До Управителите

на „АЛКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

гр. София, район Оборище, ж.к. Сердика,

бул. Ситняково № 48, бл.1 ет. 8

Тел. 02 950 15 66

Относно: Решение за определяне на изпълнител по открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП, във връзка с провеждане на открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, приложено изпращаме Ви Решение № 14 от 16.11.2015г. на Управителя на „СОБАЛ-Бургас”ООД за определяне на изпълнител.

Д-р Николай Иванов

Управител на СОБАЛ Бургас ООД

До Управителя

на „КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ООД

гр. София, район Средец,

ул.Достоевски № 4 ет.3 ап.6

Тел. 02 980 75 05

Относно: Решение за определяне на изпълнител по открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП, във връзка с провеждане на открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, приложено изпращаме Ви Решение № 14 от 16.11.2015г. на Управителя на „СОБАЛ-Бургас”ООД за определяне на изпълнител.

Д-р Николай Иванов

Управител на СОБАЛ Бургас ООД

До Управителя

на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ОПТИКС“ЕООД

гр. София, район Изгрев,

ул. Райко Алексиев № 24, ет.1

Тел. 02 870 65 53

Относно: Решение за определяне на изпълнител по открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП, във връзка с провеждане на открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, приложено изпращаме Ви Решение № 14 от 16.11.2015г. на Управителя на „СОБАЛ-Бургас”ООД за определяне на изпълнител.

Д-р Николай Иванов

Управител на СОБАЛ Бургас ООД

До Управителя

на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ДИСТРИБЮШЪН “ЕООД

гр. София, район Възраждане,

ул. Антим І, бл.2, вх.В, ап. 62

Тел. 0888 130 666

Относно: Решение за определяне на изпълнител по открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП, във връзка с провеждане на открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, приложено изпращаме Ви Решение № 14 от 16.11.2015г. на Управителя на „СОБАЛ-Бургас”ООД за определяне на изпълнител.

Д-р Николай Иванов

Управител на СОБАЛ Бургас ООД

До Управителите

на „ЮНИГЛАС“ ООД

гр.Варна, район Приморски,

ж.к. Бриз 21М.Р.-265

Тел. 052 617 883

Относно: Решение за определяне на изпълнител по открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП, във връзка с провеждане на открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС”ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, приложено изпращаме Ви Решение № 14 от 16.11.2015г. на Управителя на „СОБАЛ-Бургас”ООД за определяне на изпълнител.

Д-р Николай Иванов

Управител на СОБАЛ Бургас ООД

Относно: Уведомяване за хода на процедурата с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОБАЛ- БУРГАС ООД“

Във връзка с обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОБАЛ- БУРГАС ООД“ на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че на 12.10.2015 г. от 08.30 часа ще бъдат отворени ценовите оферти.

Д-р Николай Иванов

Управител на СОБАЛ Бургас ООД

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОБАЛ-БУРГАС ООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – 2

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

01.12. 2017 г.

Доставка на медицински изделия

720.00 лв.

Алкон България“ ЕООД

19.12. 2017 г.

Доставка на медицински изделия

240.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

01.12.2017 г.

Доставка на медицински изделия

13 847.16 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 6 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОКОЛАБ“ ЕООД

19.12. 2017 г.

Доставка на медицински изделия

2 520 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 10 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОФТАЛАБС“ ЕООД

01.12.2017 г.

Доставка на медицински изделия

1 836.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции”, по договор № 1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

Ноември 2017г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции”, по договор № 2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

Ноември 2017г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции”, по договор № 3 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън“ ЕООД

Ноември 2017г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции”, по договор № 4 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Интернешънъл Медикъл Оптикс“ ЕООД

Ноември 2017г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции”, по договор № 5 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

РСР“ ЕООД

Ноември 2017г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции”, по договор № 6 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОКОЛАБ“ ЕООД

Ноември 2017г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции”, по договор № 7 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Ноември 2017г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции”, по договор № 8 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ЮНИГЛАС“ ООД

Ноември 2017г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции”, по договор № 9 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

БК МЕДИКЪЛ“ ЕООД

Ноември 2017г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции”, по договор № 10 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОФТАЛАБС“ ЕООД

Ноември 2017г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции“, по договор № 1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

30.10. 2017г.

Доставка на медицински изделия

1 800.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции“, по договор № 2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

30.10.2017г.

Доставка на медицински изделия

2 251.38 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции“, по договор № 2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

29.09.2017г.

Доставка на медицински изделия

5 580.42 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции“, по договор № 6 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОКОЛАБ“ ЕООД

29.09.2017г.

Доставка на медицински изделия

2 160.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции“, по договор № 2 от 03.12.2015 г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

30.08.2017г.

Доставка на медицински изделия

7 022.28 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции“, по договор № 6 от 03.12.2015 г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОКОЛАБ“ ЕООД

30.08.2017г.

Доставка на медицински изделия

540.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции”, по договор № 1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

27.07.2017г.

Доставка на медицински изделия

2 160.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции”, по договор № 2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

27.07.2017г.

Доставка на медицински изделия

2 579.94 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции”, по договор № 3 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън“ ЕООД

27.07.2017г.

Доставка на медицински изделия

2 976.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции”, по договор № 6 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОКОЛАБ“ ЕООД

27.07.2017г.

Доставка на медицински изделия

2 700.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас“ООД по обособени позиции”, по договор № 2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

27.06.2017г.

Доставка на медицински изделия

2 684.82 лв.

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

28.06.2017г.

Доставка на медицински изделия

574.98 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас”ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 6 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОКОЛАБ“ ЕООД

27.06.2017г.

Доставка на медицински изделия

4 500.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

31.05.2017г.

Доставка на медицински изделия

6 820.01 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

02.05.2017г.

Доставка на медицински изделия

2 602.68 лв.

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

31.05.2017г.

Доставка на медицински изделия

6 815.40 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 6 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОКОЛАБ“ ЕООД

31.05.2017г.

Доставка на медицински изделия

2 340.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

19.04.2017г.

Доставка на медицински изделия

600.00 лв.

Алкон България“ ЕООД

28.04.2017г.

Доставка на медицински изделия

1800.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор №2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

28.04.2017г.

Доставка на медицински изделия

2672.94 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 3 от 03.12.2015г..

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

„Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън“ ЕООД

28.04.2017г.г.

Доставка на медицински изделия

2232,00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

07.03.2017г.

Доставка на медицински изделия

5 377.20 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор №2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

07.03.2017г.

Доставка на медицински изделия

8 270.63 лв.

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

29.03.2017г.

Доставка на медицински изделия

3 466.82 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 3 от 03.12.2015г..

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

„Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън“ ЕООД

29.03.2017г.

Доставка на медицински изделия

2 976.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 6 от 03.12.2015г..

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

„ОКОЛАБ“ ЕООД

07.03.2017г.

Доставка на медицински изделия

3 630.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор №1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

09.02.2017г.

Доставка на медицински изделия

2 640.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор №2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

09.02.2017г.

Доставка на медицински изделия

657.12 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор №10 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОФТАЛАБС“ ЕООД

07.02.2017г.

Доставка на медицински изделия

3 368.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

30.01.2017г.

Доставка на медицински изделия

2 297.88 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 3 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

30.01.2017г.

Доставка на медицински изделия

3 150.00

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 6 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън“ ЕООД

30.01.2017г.

Доставка на медицински изделия

2 160.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 10 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОФТАЛАБС“ ЕООД

30.01.2017г.

Доставка на медицински изделия

1 377.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

27.12.2016г.

Доставка на медицински изделия

3 840.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

27.12.2016г.

Доставка на медицински изделия

9 062.88 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 6 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън“ ЕООД

27.12.2016г.

Доставка на медицински изделия

8 689.73 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 10 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОФТАЛАБС“ ЕООД

27.12.2016г.

Доставка на медицински изделия

918.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

28.11.2016г.

Доставка на медицински изделия

5 760.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

28.11.2016г.

Доставка на медицински изделия

5 784.28 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 3 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън“ ЕООД

28.11.2016г.

Доставка на медицински изделия

6 572.40 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 10 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОФТАЛАБС“ ЕООД

28.11.2016г.

Доставка на медицински изделия

2 295.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

31.10.2016г.

Доставка на медицински изделия

3 720.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

„Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

31.10.2016г.

Доставка на медицински изделия

5 486.40  лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 10 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

„Офталабс“ ЕООД

14.10.2016г.

Доставка на медицински изделия

459.00 лв.

„Офталабс“ ЕООД

18.10.2016г.

Доставка на медицински изделия

459.00 лв.

„Офталабс“ ЕООД

31.10.2016г.

Доставка на медицински изделия

1 836.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

28.09.2016г.

Доставка на медицински изделия

1 200.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

„Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

28.09.2016 г.

Доставка на медицински изделия

2 419.60 лв.


Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 6 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

„ОКОЛАБ“ ЕООД

28.09.2016 г.

Доставка на медицински изделия

600.01 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

29.08.2016 г.

Доставка на медицински изделия

2 400.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ–Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 9 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

БК Медикъл“ ЕООД

11.08.2016 г.

Доставка на медицински изделия

1 400.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане Дата на плащане Основание Размер на изплатената сума
“Алкон България“ ЕООД  

06.07.2016г.

Доставка на медицински изделия  

4 800.00 лв.

 

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане Дата на плащане Основание Размер на изплатената сума
„Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД  

06.07.2016г.

Доставка на медицински изделия  

3 657.60 лв.

„Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД  

19.07.2016г.

Доставка на медицински изделия  

133.60 лв.

 

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 10 от 03.12.2015г.

Извършено плащане Дата на плащане Основание Размер на изплатената сума
„ОФТАЛАБС“ ЕООД  

19.07.2016г.

Доставка на медицински изделия  

918.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор №1 от 03.12.2015г.

 

Извършено плащане Дата на плащане Основание Размер на изплатената сума
„Алкон България“ ЕООД  

02.06.2016г.

Доставка на медицински изделия  

2 040.00 лв.

 

 

 

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор №2 от 03.12.2015г.

 

Извършено плащане Дата на плащане Основание Размер на изплатената сума
„Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД  

14.06.2016г.

Доставка на медицински изделия  

8 686.80 лв.

 

 

 

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор №6 от 03.12.2015г.

 

Извършено плащане Дата на плащане Основание Размер на изплатената сума
„ОКОЛАБ“ ЕООД  

14.06.2016г.

Доставка на медицински изделия  

2 659.87 лв.

 

 

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас“ООД по обособени позиции‘‘, по договор №7 от 03.12.2015г.

 

Извършено плащане Дата на плащане Основание Размер на изплатената сума
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД  

14.06.2016г.

Доставка на медицински изделия  

700.32 лв.

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане Дата на плащане Основание Размер на изплатената сума
„Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД 27.05.2016г. Доставка на медицински изделия 4080.18 лв.

 

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №10 от 03.12.2015г.

 

Извършено плащане Дата на плащане Основание Размер на изплатената сума
„ОФТАЛАБС“ ЕООД 27.05.2016г. Доставка на медицински изделия 459.00 лв.

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

13.04.2016г Доставка на медицински изделия

3840.00 лв.

Алкон България“ ЕООД

28.04.2016г. Доставка на медицински изделия

1200.00 лв.

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД 13.04.2016г. Доставка на медицински изделия 2286.00 лв.
Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД 28.04.2016г. Доставка на медицински изделия 4225.60 лв.

 

 

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №6 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОКОЛАБ“ ЕООД

13.04.2016г.

Доставка на медицински изделия 1980.00 лв

ОКОЛАБ“ ЕООД

28.04.2016г.

Доставка на медицински изделия 5859.74 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №10 от 03.12.2015г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОФТАЛАБС“ ЕООД

05.04.2016г.

Доставка на медицински изделия 480.00 лв.

ОФТАЛАБС“ ЕООД

13.04.2016г.

Доставка на медицински изделия 1920 лв.

ОФТАЛАБС“ ЕООД

28.04.2016г.

Доставка на медицински изделия 960.00 лв.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОФТАЛАБС“ ЕООД

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2016г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

“Алкон България“ ЕООД

02.03.2016г. Доставка на медицински изделия

3240.00 лв.

„Алкон България“ ЕООД

18.03.2016г. Доставка на медицински изделия

2550.00 лв.

„Алкон България“ ЕООД

30.03.2016г. Доставка на медицински изделия

600.00лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

„Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД 02.03.2016г. Доставка на медицински изделия 2895.60 лв.
„Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД 08.03.2016г. Доставка на медицински изделия 2743.20 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

„Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД 18.03.2016г. Доставка на медицински изделия 4876.80 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №10 от 03.12.2015г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

„ОФТАЛАБС“ ЕООД

02.03.2016г.

Доставка на медицински изделия 480.00 лв.

„ОФТАЛАБС“ ЕООД

18.03.2016г.

Доставка на медицински изделия 1440.00 лв.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОФТАЛАБС“ ЕООД

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2016г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

ПРЕЗ Февруари 2016г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2016г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 3 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън“ ЕООД

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2016г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 4 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Интернешънъл Медикъл Оптикс“ ЕООД

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2016г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 5 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

РСР“ ЕООД

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2016г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 6 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОКОЛАБ“ ЕООД

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2016г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 7 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2016г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 8 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ЮНИГЛАС“ ООД

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2016г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 9 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

БК МЕДИКЪЛ“ ЕООД

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2016г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 10 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОФТАЛАБС“ ЕООД

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2016г.

Доставка на медицински изделия

0 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №1 от 03.12.2015г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

27.01.2016г. Доставка на медицински изделия

3600.00 лв.

Алкон България“ ЕООД

29.01.2016г. Доставка на медицински изделия

990.00 лв.

 

 

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №2 от 03.12.2015г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД 19.01.2016г. Доставка на медицински изделия

1847.01 лв.

 

 

 

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №4 от 03.12.2015г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Интернешънъл Медикъл Оптикс“ ЕООД

05.01.2016г.

Доставка на медицински изделия 2880.00 лв.

 

 

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „Собал – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор №10 от 03.12.2015г.

 

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОФТАЛАБС“ ЕООД

05.01.2016г.

Доставка на медицински изделия 480.00 лв.

ОФТАЛАБС“ ЕООД

12.01.2016г.

Доставка на медицински изделия 480.00 лв.

ОФТАЛАБС“ ЕООД

29.01.2016г.

Доставка на медицински изделия 480.00 лв.

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 1 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Алкон България“ ЕООД

12.12.2015г

Доставка на медицински изделия

600 лв.

 

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 2 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД

18.12.2015г.

Доставка на медицински изделия

2 331.31 лв.

 

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 4 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

Интернешънъл Медикъл Оптикс“ ЕООД

18.12.2015г.

Доставка на медицински изделия

5 303.84 лв.

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 8 от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ЮНИГЛАС“ ООД

15.12.2015г.

Доставка на медицински изделия

3 250.20 лв.

 

 

Договор „Доставка на медицински изделия чрез периодични заявки за нуждите на „СОБАЛ – Бургас “ ООД по обособени позиции‘‘, по договор № 10от 03.12.2015г.

Извършено плащане

Дата на плащане

Основание

Размер на изплатената сума

ОФТАЛАБС“ ЕООД

15.12.2015г.

Доставка на медицински изделия

4 320.00 лв.

Относно: Уведомяване за хода на процедурата с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОБАЛ- БУРГАС ООД“

Във връзка с обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОБАЛ- БУРГАС ООД“ на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че на12.10.2015 г. от 08.30 часа ще бъдат отворени ценовите оферти.

Д-р Николай Иванов

Управител на СОБАЛ Бургас ООД