Д-р Николай Иванов

Управител на СОБАЛ "Бургас"

Д-р Методи Иванов

Управител на МЦ "МЛАДОСТ"

Доц. д-р Борислав Дъбов

консултант ретинални заболявания, витреоретинална хирургия

Д-р Таня Иванова

очни болести

Д-р Милен Георгиев

очни болести

Д-р Ирина Попова

очни болести

Д-р Константина Кънчева

очни болести

Д-р Владимир Балимезов

очни болести

Д-р Гергана Миланова

очни болести

Д-р Джино Влахов

очни болести

Д-р Добринка Добрева

очни болести

Д-р Бойка Христова

очни болести

Д-р Нели Мерсинкова

анестезиология и интензивно лечение

Д-р Окан Мурад

специализант очни болести

Д-р Даниела Йорданова

Специализант очни болести