• Thumb
 • Д-р Гергана Миланова

  очни болести
 • Завършила медицина в МУ-Варна
 • Специализация по очни болести в Очна болница „Бургас“ – Д-р Иванови – от 2016 до 2020 г.
 • Придобита специалност „Очни болести“ през 2020г. – МУ-Варна
 • От 2021г. - Докторант по специалност Офталмология към Катедра по Очни болести и зрителни науки - Медицински университет-Варна.

Курсове по:

 • Оптична Кохерентна Томография - 2019г. - София, БДО
 • Принципи на лазертерапията в офталмологията. Лазери при периферни дегенерации и диабетна ретинопатия 2019г - ВМА София
 • Интравитреално приложение на медикаменти - XIII Конгрес на БДО; Теоретичен курс- “Лазери в офталмологията“ XIII Конгрес на БДО
 • Курс по ехография на око и орбита - МФ-София
 • Участие в международна конференция "Новости в Офталмологията" 2016, 2018г ; ESCRS – Виена 2018г, ESCRS-Париж 2019
 • Второ място в конкурс за най-добър ел. постер на XX –та среща на съюза на очните лекари в България "Право на зрение" 2020 - април 2019
 • Индивидуално обучение за следдипломна квалификация: Детска офталмология - УМБАЛ "Александровска", София, 2019