• Thumb
 • Д-р Методи Иванов

  Управител на МЦ "МЛАДОСТ"
  0896 777 170
 • Завършил медицина в МУ-София 1993 г.
 • Специализация „Очни болести” в МУ- София 2001 г.
 • Професионална квалификация „Здравен мениджмънт” в Университет „Проф.Асен Златаров”- Бургас 2008г.

Курсове по:

 • ОСТ - диагностични възможности
 • Приложение на интравитреални медикаменти
 • Витреоретинална хирургия
 • ФАКО ЧОП
 • Ехография в офталмологията
 • Катаракта, рефрактивна хирургия на окото, глаукома, заболявания на ретината
 • Глаукома - диагностика, класификация и лечение
 • Оперативно лечение на катаракта
 • Лазерно лечение в офталмологията
 • Факоемулсификация
 • Лазер лечение при пациенти с диабетна ретинопатия
 • Компютъризирана автоматична периметрия
 • Флуоресцеинова ангиография в офталмологията

Член на:

 • Български лекарски съюз
 • Съюз на офталмолозите в България
 • Национална глаукомна асоциация