• Thumb
 • Д-р Николай Иванов

  Управител на СОБАЛ "Бургас"
  0896 777 165
  npi@mail.bg
 • Завършил медицина в МУ-София 1996 г.
 • Специализация „Очни болести” в МУ-Варна 2004 г.
 • Професионална квалификация „Здравен мениджмънт” в ИУ-Варна 2003г.
 • От 2021г. - Докторант по специалност Офталмология към Катедра по Очни болести и зрителни науки - Медицински университет-Варна.

Специализации:

 • Витреоретинална хирургия в Бон, Германия
 • Оперативно лечение на катаракта в Moorfield  Eye Hospital-London, Англия

Курсове по:

 • ОСТ - диагностични възможности
 • Приложение на интравитреални медикаменти
 • Витреоретинална хирургия
 • Трансплантация на роговица
 • Преден сегмент и глаукома
 • Комплицирана катаракта, детски заболявания и окулопластика
 • Ултразвукова диагностика
 • Оперативно лечение на катаракта в Moorfield  Eye Hospital – London
 • Имплантация на мултифокални лещи
 • Лазерно лечение в офталмологията
 • Факоемулсификация
 • Диабетна ретинопатия и лазерно лечение
 • Компютъризирана автоматична периметрия
 • Флуоресцеинова ангиография в офталмологията

Член на:

 • Български лекарски съюз
 • Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия
 • Американската академия по офталмология
 • Заместник-председател на Българското дружество по офталмология