Доброволни Здравноосигурителни Фондове

 МЦCП Д-р Иванови - Младост има сключени договори със „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС“ АД и със ЗАЕД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД.