Доброволни Здравноосигурителни Фондове

 МЦ "Младост" има сключен договор със "Здравноосигурителна компания България Здраве".

“ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ” АД е лицензирана компания за допълнително доброволно здравно осигуряване.

Компанията има сключени договори с над 500 лечебни заведения в цялата страна, между които е и Медицински център „Младост”.