Медицински център „Младост” има сключен договор с НЗОК за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ на всички задължително здравноосигурени лица за следните високоспециализирани дейности:

Лазертерапия при очни заболявания

Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото