Реалното състояние на Вашето зрение може да бъде установено само след обстоен преглед и изследвания, извършени с високотехнологична апаратура. Специалистите в „Очна клиника – Д-р Иванови“ извършват прецизна диагностика чрез:

 •  Изследване на зрителната острота, цветно зрение, стереозрение
 •  Компютърна рефрактометрия
 •  Компютърно безконтактно измерване на очното налягане
 •  Компютърна периметрия
 •  Оптична кохерентна томография (ОСТ)
 •  Ангио-ОСТ
 •  Дигитална фотодокументация на преден и заден очен сегмент
 •  Флуоресцинова ангиография (ФАГ)
 • Топография
 •  Кератометрия
 •  Пахиметрия
 •  А- и В- ехография
 •  Безконтактна биометрия
 •  Директна и индиректна офталмоскопия
 •  Гониоскопия
 •  Детска авторефрактометрия
 •  Скиаскопия и профилактика на детското зрение
 •  Екзофталмометрия
 •  Биомикроскопия
 •  Тест за ниво на слъзна секреция
 •  Тест с решетката на Amsler